کاربر گرامی خواهشمند است جهت پیگیری وضعیت دستگاه ارسالی خود به مرکز خدمات هماهنگ، کد رهگیری مندرج بر روی رسید پذیرش و یا پیامک ارسالی را در کادر پیش رو وارد و سپس جستجو را کلیک نمایید.